Frnasız Gravür

Magasın Des Demoiselles . Çerçeveli - 34,5 x 27 .